Akcia Veľkoobchod 03/ 2015

Akcia Veľkoobchod 03/ 2015

 

Kliknite na obrázok na otvorenie ponuky (click picture to open)

Kliknite na obrázok na otvorenie ponuky (click picture to open)

Vitajte na stránke Veľkoobchodu s potravinami Merkfood.

Od roku 1995 sa zaoberáme distribúciou potravinárskych výrobkov. Spoločnosť v súčastnosti patrí medzi najvätšie veľkoobchody v SR. Vlastní maloobchodnú sieť a v SR zastupuje sieť Eurodiskont Euronet S.A..


Welcome on page of food products wholesale Merkfood.

The company was estabilished in Komarno in 1995, we deal with the distribution of food products. The company currently is among the biggest wholesalers in the Slovakia. Owns a food retail network, in the Slovakia shall represent the network Euronet S.A. seeks to Eurodiskont.